Hörseltekniska hjälpmedel är tekniska lösningar som erbjuder assisterad lyssning för personer som har en hörselnedsättning – så att de kan höra i offentliga miljöer och i alla situationer där avståndet är stort mellan de själva och ljudet de vill höra.

Hörseltekniska hjälpmedel plockar upp den önskade ljudkällan och skickar ljudet direkt till en mottagare, oftast en hörapparat med T-spole, som i sin tur skickar ljud in i användarens hörselgång och öra, utan bakgrundsljud, störningar eller distorsion – så kallat direktljud.

Induktionsslingor eller hörslingor som de också kallas, är den föredragna tekniken för detta, men det finns även andra lösningar såsom IR-system (infra-röd), FM-system (radio) och wifi-system. Auracast är också en relativt ny teknik som spås bli stor inom assisterad lyssning. Den baserar sig på en ny Bluetooth-standard som möjliggör distribution av ljudet till flera enheter samtidigt.

I många länder i världen är hörseltekniska hjälpmedel ett lagstiftat krav i offentliga miljöer, så att personer med hörselnedsättning kan delta och ta del av samma information och på samma villkor som andra. I Sverige är det primärt diskrimineringslagen och Boverkets byggregler som tillämpas. Andra har liknande lagar och de olika ländernas lagstiftning är mer eller mindre kraftfull.

Normer för att säkerställa prestanda

För att säkerställa att de olika hörseltekniska lösningarna fungerar som de ska och ger en verklig förbättring för användaren finns utöver lagar och regler, normer för att säkerställa prestanda. För hörslingor gäller normen IEC 60118-4:2006, även kallad SS-EN IEC 60118-4 A 1. Normen reglerar bland annat fältstyrka och frekvensrespons i systemet .

För slingförstärkare gäller även IEC 62489-1:2010 och IEC 62489-2:2011, även kallade SS-EN 62489-1 och SS-EN 62489-2, som reglerar mätning och specificering av systemkomponenternas funktion respektive mätning och beräkning av elektromagnetiska fält för överensstämmelse med gällande riktlinjer för exponering.

Det finns både för- och nackdelar med de olika systemen (induktionsslingor, IR-system, FM-system och och wifi-system). Något system är begränsat för vissa användningsområden, men passar till andra. Ljudets latens (fördröjning) för de olika systemen är också av stor vikt och bör vara så låg som möjligt, gärna 30 ms eller mindre.

Vi tror att hörslingor är den mest användbara och allsidiga lösningen. Det är en åsikt som delas av många installatörer, leverantörer och användare och som har lett till att hörslingan är det mest utbredda hörseltekniska hjälpmedlet i världen idag.

Jämförelse av hörseltekniska lösningar

För användaren (med hörapparat)

slingor  IR FM
Direktljud
Använder hörapparaten för att optimera ljudet (utan tillbehör, halsslinga)
Inga mottagare (enkelt, hygieniskt)
Diskret (inte diskriminerande)
Kräver inte fri sikt
Lämpligt för kortvarigt bruk (ex. luckor, receptioner och lokaltrafik)

 

För tillhandahållaren av lösningen

slingor  IR FM
Inga externa mottagare (kostnadsbesparande)
Kräver ingen ombyggnation av lokal
Inga licenser krävs
Kan användas för sekretess (går ej att avlyssna utanför det tänkta lyssningsområdet
Lämpligt för kortvarigt bruk
Kräver inte fri sikt
Påverkas inte av dagsljus, fönster eller elektronik

« Tillbaka