Hörseltekniska hjälpmedel är tekniska lösningar som hjälper personer med en hörselnedsättning att höra i miljöer som är bullriga miljöer med höga ljudnivåer, eller i situationer där avståndet är stort mellan de själva och ljudet de vill höra.

Hörseltekniska hjälpmedel plockar upp den önskade ljudkällan och skickar ljudet direkt till en mottagare, oftast en hörapparat, som i sin tur skickar ljud in i användarens hörselgång och öra. Utan bakgrundsljud, störningar eller distorsion. De tre huvudsakliga teknologierna som används för detta ändamål är Induktionsslingor (hörslingor), IR-system (infra-röd) och FM-system (radio).

I många länder runt om i världen är det lagstiftat att hörseltekniska hjälpmedel är ett krav i offentliga miljöer så att personer med hörselnedsättning kan delta och ta del av samma information på samma villkor som andra. I Sverige är det primärt diskrimineringslagen och Boverkets byggregler som tillämpas. Andra har liknande lagar och de olika ländernas lagstiftning är mer eller mindre kraftfull.

Normer för att säkerställa prestanda

För att försäkra att de olika hörseltekniska lösningarna fungerar som de ska och ger en verklig förbättring för användaren finns därför utöver lagar och regler, normer för att säkerställa prestanda. För hörslingor gäller normen IEC 60118-4:2006, även kallad SS-EN 60118-4, normen reglerar bland annat fältstyrka och frekvensrespons i systemet .

För slingförstärkare gäller även IEC 62489-1:2010 och IEC 62489-2:2011, även kallade SS-EN 62489-1 och SS-EN 62489-2, som reglerar mätning och specificering av systemkomponenternas funktion respektive mätning och beräkning av elektromagnetiska fält för överensstämmelse med gällande riktlinjer för exponering.

Det finns både för- och nackdelar med de tre olika systemen (induktionsslingor, IR-system och FM-system). Något system är begränsat för vissa användningsområden, men passar till andra.

Vi tror att hörslingor är den mest användbara och allsidiga lösningen. Det är en åsikt som delas av många installatörer, leverantörer och användare och som har lett till att hörslingan är det mest utbredda hörseltekniska hjälpmedlet i världen idag.

 

Jämförelse av hörseltekniska lösningar

För användaren (med hörapparat)

[table width ="100%" style ="" responsive ="true"] [table_head] [th_column][/th_column] [th_column]Slingor[/th_column] [th_column]IR[/th_column] [th_column]FM[/th_column] [/table_head] [table_body] [table_row] [row_column]Direktljud[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [/table_row] [table_row] [row_column]Använder hörapparaten för att optimera ljudet (utan tillbehör, halsslinga)[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [/table_row] [table_row] [row_column]Inga mottagare (enkelt, hygieniskt)[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [/table_row] [table_row] [row_column]Diskret (inte diskriminerande)[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [/table_row] [table_row] [row_column]Kräver inte fri sikt[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [/table_row] [table_row] [row_column]Lämpligt för kortvarigt bruk (ex. luckor, receptioner och lokaltrafik)[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [/table_row] [/table_body] [/table]

 

För tillhandahållaren av lösningen

[table width ="100%" style ="" responsive ="true"] [table_head] [th_column][/th_column] [th_column]Slingor[/th_column] [th_column]IR[/th_column] [th_column]FM[/th_column] [/table_head] [table_body] [table_row] [row_column]Inga externa mottagare (kostnadsbesparande)[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [/table_row] [table_row] [row_column]Kräver ingen ombyggnation av lokal[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif.jpg"][/row_column] [/table_row] [table_row] [row_column]Inga licenser krävs[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [/table_row] [table_row] [row_column]Kan användas för sekretess (går ej att avlyssna utanför det tänkta lyssningsområdet)[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [/table_row] [table_row] [row_column]Lämpligt för kortvarigt bruk[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [/table_row] [table_row] [row_column]Kräver inte fri sikt[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [/table_row] [table_row] [row_column]Påverkas inte av dagsljus, fönster eller elektronik[/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/no.gif.jpg"][/row_column] [row_column][thumbnail src="http://sennberg.se/wp-content/uploads/2015/02/yes.gif1.jpg"][/row_column] [/table_row] [/table_body] [/table]

« Tillbaka