Hörslingor är idag den vanligaste formen av hörseltekniska hjälpmedel och används överallt. De levererar ett klart och tydligt ljud direkt till användaren utan störande bakgrundsljud, rumsekon och andra akustiska distorsioner som försämrar taltydligheten.

Här kan du se hur hörslingan fungerar:

  1. En ljudkälla, exempelvis en röst eller ett ljudsystem, plockas upp av en mikrofon eller via en linjesignal.
  2. Ljudsignalen ansluts till en slingförstärkare. Förstärkaren genererar en ström som levererar signalen till slingan som består av en kabel eller folie.
  3. Slingan ligger normalt runt ytan där åhörarna befinner sig och skapar ett magnetfält.
  4. Magnetfältet plockas upp av en telespole i användarens hörapparat.
  5. En hörapparat är individuellt inställd efter användarens behov och levererar ljudet direkt in i örongången, utan bakgrundsbrus och med ett fullt spektrum av de ljudfrekvenser som behövs för taltydligheten.

Antalet personer som får plats inuti slingan samtidigt är den enda begränsningen. Användare av hörapparat slipper bekymret av att behöva fråga efter mottagare och slipper sitta med hörlurar eller halsslinga som visar på att de använder hörapparat; man slipper också hantera mottagare som i längden kan vara kostsamt.

Sennberg kan hjälpa dig att ta fram ett slingsystem som följer den internationella normen och är optimal för slutanvändaren.


Hur hjälper hörslingor?

Personer som upplever hörselnedsättning, något som inte syns, behöver mer än bara högre volym. Hörapparater förstärker och förbättrar ljud i små samtalsytor, där det finns minimalt med bakgrundsbrus och avståndet till källan är kort. Men över långa avstånd eller i miljöer med högt bakgrundsbrus kan hörapparaten inte särskilja bakgrundsljud eller sorl från ljudet du vill höra.

En hörslinga, även känd som induktionslinga, teleslinga eller magnetslinga är ett hörseltekniskt hjälpmedel som gör lokaler tillgängliga för de med hörapparat. Den tar en ljudkälla och överför den direkt till hörapparaten utan bakgrundsljud.

Antalet samtidiga användare begränsas bara med hur många som får plats inom ytan hörslingan täcker. Kostsamma mottagare behövs inte och användaren behöver inte göra sig besvär med att fråga efter en sådan eller behöva använda hörlur eller halsslinga som pekar ut dem.

Även om hörslingor är en enkel teknologi måste man iaktta noggrannhet när de designas, specificeras och installeras. Sennberg kan hjälpa dig att ta fram ett slingsystem som följer den internationella normen och är optimal för slutanvändaren.


Varför är hörslingor viktiga?

Ampetronics hörslingor är lösningar för assisterad lyssning och tillför tillgänglighet till högkvalitativt och förståeligt ljud för personer med hörselnedsättning. Dessa system är till mycket stor nytta för användare av hörapparat och efterfrågan ökar stadigt över hela världen.

  • Assiterad lyssning gynnar en stor och ständigt växande del av samhället. Ungefär 1 av 7 har någon form av hörselnedsättning, och antalet växer städigt i takt med att befolkningen åldras. Att erbjuda jämlik och högkvalitativ service för denna del av befolkningen bör vara högprioriterat för alla som tillhandahåller service och för offentliga organisationer.
  • Hörslingor erbjuder flera unika fördelar för både tillhandahållaren och användaren vilket gör de till en mycket viktig installation i många privata och offentliga miljöer. Lagar finns eller är under utveckling i de flesta västländer och krav finns att sådana system finns och fungerar på ett sådant sätt att de tillför en förbättring för användaren. Implementeringen av tekniken sker fort i stora delar av världen.
  • Användarna är idag medvetna om vilka lösningar som finns till hands. Därmed ökar behovet av hörseltekniska hjälpmedel.
    Ampetronic är den globala ledaren inom både tillverkning, design och innovation av hörslingor.

Ampetronic är den globala ledaren i både tillverkning, design och innovation av hörslingor.

« Tillbaka