Hörslingor

Hörslingor är det absolut vanligast förekommande hörseltekniska hjälpmedlet. Det är standard. Hörslingor kan installeras i nästan alla miljöer och är det system som i första hand efterfrågas av användarna. Systemets stora fördel är att det är kostnadseffektivt i förhållande till yta och antal användare. Får det plats inom verksamhetsområdet så kan systemet användas. En nackdel är att systemet endast har en kanal och att det därför ibland kan vara svårt att helt undvika överhörning mellan anslutande utrymmen med hörslinga.

Om hörslingan i någon situation inte räcker till, eller förutsättningarna för en hörslinga inte är rätt, finns det andra teknologier att tillgå.

IR

IR är en förkortning av infrarött, en teknologi som har funnits med länge och som efter hörslingor är vanligast förekommande i Sverige. IR har några fördelar jämfört med hörslingan. IR erbjuder sekretess. Då ljuset inte gärna tar sig igenom annat än luft, kan IR användas i miljöer där känslig information diskuteras. IR erbjuder även möjlighet till flera kanaler. IR lämpar sig väl i både stora och små utrymmen. Men kostnaden för dessa system brukar snabbt bli högre än den för hörslingor.

Administration krävs för utrustningen.

FM

Radiobaserade system, som idag finns i två varianter, analoga och digitala. De analoga systemen bör undvikas så långt det går, eftersom de lätt tar upp störningar från annan radioutrustning på samma frekvens. De digitala systemen är ofta krypterade och erbjuder därmed sekretess och räckvidd. FM erbjuder ännu fler kanaler, men liksom IR styrs kostnaden framförallt av antalet mottagare som behövs.

Administration krävs för utrustningen.

Wifi

De wifi-baserade systemen bör betraktas mer som system för massdistribution av ljud via wifi. Hörseltillgänglighet är endast en applikation. Wifi-systemen kan liksom hörslingan täcka väldigt stora ytor och erbjuder en mycket hög användarkapacitet för en relativt liten kostnad.

Antalet kanaler och användare är i princip obegränsat om nätverket tillåter det. Wifi har en nackdel jämfört med de andra teknikerna och det är i förhållande hög latens eller fördröjning av ljudet. Därför är wifi mer lämpligt som sekundärt system eller för uppspelning av material där latens inte spelar någon roll.

Hybridsystem

Andelen hörapparater med telespole minskar stadigt. Vi börjar närma oss den punkt där vi inte längre kan säga att hörslingan är allt man behöver. Den hjälper de flesta, men har alltid bara hjälpt dem med hörapparat med inbyggd telespole.

Andelen människor med hörselskador är uppskattningsvis cirka 15-17 % av den totala befolkningen. I Sverige har drygt 600 000 personer hörapparat, men HRF bedömer att lika många till skulle kunna ha nytta av en hörapparat.

I många miljöer är en hybridlösning att föredra, för att säkerställa att lokalen är tillgänglig för så många som möjligt. I ett sådant system utgör hörslingan basen, medan IR, FM eller wifi täcker upp resten. Det innebär också större flexibilitet för lokalen och ett minimalt antal mottagare behövs.

Mobila system

I många fall krävs mobilitet och hörslingan är då den minst optimala lösningen, eftersom hörslingan alltid behöver mätas in och det är svårt att hitta en uppsättning som alltid fungerar likadant. IR och FM är de mest lämpliga teknikerna för när rörlighet är ett krav. FM-system kan dessutom bäras med var som helst.

« Tillbaka