Utbildning av personalen som har ansvar över tekniken eller underhållet av fastigheten är A och O för att säkerställa en störningsfri drift. Personalen kan utbildas för att utföra enklare kontroller av hörslingan och se till att den alltid fungerar som den ska och ger en bra användarupplevelse.

Regelbunden kontroll av hörslingan

En hörslinga är designad att vara både osynlig och ohörbar för alla utan hörapparat satt i läge T. Därför kan fel i systemet gå oupptäckta en lång tid om de inte rapporteras in.

Många användare kan känna att det är omständligt eller har svårt att kommunicera för att rapportera fel och lämnar utan att säga till. Det är därför viktigt att ansvariga utför regelbundna enkla kontroller av hörslingan för att säkerställa fortsatt drift.

Revision och test av hörslingan

Att testa en hörslinga kan bli aktuellt av flera anledningar, exempelvis vid skador på slingkabel, egenhändiga justeringar på förstärkare, fel i förstärkaren eller att fel har rapporterats in av en användare.

« Tillbaka