Du som beställare behöver säkerställa att systemet som levereras och installeras uppfyller Diskrimineringslagen och Boverkets Byggregler (BBR). Detta för att säkra att ni uppfyller de tillgänglighetskrav som är ställda. Det bästa sättet att göra det är att alltid efterfråga ett system som uppfyller IEC 60118-4 och att förstärkarna uppfyller IEC 62489-1. Läs mer om standarderna här.

Andra funktioner i moderna system hjälper er att se till att ni alltid är tillgängliga, i synnerhet vad gäller den aktiva felövervakningen och rapporteringen via nätverk. Dessa hjälper er att åtgärda eventuella problem direkt när de händer. I många system där en sådan funktion inte finns är det vanligt att hörslingan inte åtgärdas direkt eller i vissa fall aldrig. Egenkontroll av funktion och indikation på om systemet är i drift och är tillgängligt är A och O.

Det företag som anlitas för att installera systemet bör ha dokumenterad kunskap om hur man installerar och driftsätter systemet på ett korrekt sätt och följa de föreskrifter som finns i IEC TR 63079.

Det finns fler teknologier än hörslingan, även om den är vanligast förekommande. IR, FM och Wifi fyller också en viktig roll beroende på era förutsättningar. Du kan läsa mer om dessa system här.

För att få en större förståelse kring behovet av hörseltekniska hjälpmedel registrera ett kostnadsfritt konto på https://loopworks.ampetronic.co, klicka på ”Training” och välj kursen ”Equality of access for people with hearing loss” eller klicka på denna länk.

« Tillbaka