Människor med hörselnedsättning – det osynliga handikappet – behöver mer än att man bara höjer volymen. Personer med normal hörsel behöver ett signal/brusförhållande på 6 dB för att ha en någorlunda hörbarhet. Det representerar en ganska stökig miljö med reverb, AC och ventilationssystem och sorl.

När en person har tappat 80 % av normalhörseln krävs normalt en signal/brusförhållande på 20 dB. Det kan vara svårt att uppnå om inte den önskade signalen tas direkt från källan och skickas ut i hörslingan och därmed kringgår reverb och ytterligare omgivande ljud.

Vid kortvarig användning vid platser där det är svårast att höra (i biljettkassor och vid informations- och hjälppunkter, men även i kyrkor, teatrar, hörsalar och konferensrum) är det ofta en tillräcklig degradering av signalen för att hörbarheten allvarligt ska minskas. I de flesta situationer är det opraktiskt att tillhandahålla separata mottagare och där för är det ett bra sätt att människor med hörselnedsättning kan använda sin egen hörapparat för att kunna delta fullt ut. Då är hörslingor det enda som fungerar.

« Tillbaka