IEC 60118-4:2014, AMD1:2017

Denna standard, som är den vi i huvudsak använder oss av, bestämmer:

 • Vilken nivå hörslingans magnetfält ska vara
 • Fältstyrkan
 • Hur frekvensresponsen ska vara för en god taltydlighet
 • Acceptabelt magnetiskt bakgrundsbrus
 • Hur systemen ska mätas in

Ampetronic och Sennberg är oerhört måna om att samtliga system som levereras från oss uppnår denna standard. Standarden säkrar att alla system är liknande i prestanda och därmed ökar förtroendet för tekniken och säkerställer att samtliga system uppfyller tillgänglighetskraven i Diskrimineringslagen och i BBR.

För att ett system ska uppfylla standarden måste man redan vid projektering vara noggrann och kontrollera lokalens förutsättningar. Därefter följer noggrann förläggning av slingkabeln enligt installationsritning och därefter måste förstärkaren ha kapacitet att driva den givna slingan.

Köp standarden här: https://webstore.iec.ch/publication/61949

 

IEC 62489-1:2010, AMD1:2014, AMD2:2017

Vid sidan av standard IEC 60118, som beskriver hörslingors lägstaprestanda, har IEC även publicerat standard IEC 62489 som stipulerar hur slingförstärkarens prestanda ska uppmätas.

IEC 62489 gäller för komponenterna i hörslingesystem för assisterad lyssning. Standarden är till för att ge en tillförlitlig och jämbördig presentation av olika tillverkares specifikationer, som kan verifieras av standardiserade mätmetoder.

För att säkerställa att du alltid erbjuder en verklig förbättring, köp alltid slingförstärkare som uppfyller IEC 62489-1.

Obs! En del tillverkare tillhandahåller missledande information gällande parametrar för prestanda, i synnerhet vad gäller:

 • Ström
  IEC 62489-1 kräver en mätning av kapacitet med verkliga signaler och verklig last. Det är inte längre acceptabelt att ange strömstyrka för mycket korta tidsenheter, tillfälliga toppar som ”peak to peak”-värden, kapacitet vid mycket låga frekvenser eller med orealistisk icke induktiv/kortsluten last.
 • Spänning
  Standarden kräver att spänning mäts när enheten faktiskt levererar en verklig signal till en riktig slinga. Inte specificerad som ”peak till peak”, tillfällig eller uppmätt vid låg last eller med kontinuerlig sinusvåg som ibland är fallet.
 • Yttäckning
  IEC 62489-1 inkluderar ett tillvägagångssätt för att uppge yttäckning för MultiLoop™ och periferislinga för ytor med proportionerna 1:1 och 3:1. Att täcka stora ytor är komplext och då värdena kommer att vara betydligt lägre om metallstrukturer finns närvarande när man använder MultiLoop™-lösningar, är denna referens tillräcklig för att rättvist kunna jämföra mellan olika slingförstärkare.

Köp standarden här: https://webstore.iec.ch/publication/62119

 

IEC TR 63079:2017, AMD1:2018, AMD2:2020

Detta är en teknisk rapport från IEC, som beskriver praktiska tillämpningar vid installation av hörslingor. Våra kurser bygger till stor del på informationen i denna tekniska rapport. Och en god kunskap om innehållet bör ses som ett minimikrav om man arbetar med hörslingor.

Den tekniska rapporten ger rekommendationer och guidning för planering, design, installation, avprovning, drift och underhåll av hörslingesystem.

Köp rapporten här: https://webstore.iec.ch/publication/66824

 

Utöver dessa tre styrande dokument gäller Svensk lagstiftning och regler

Diskrimineringslagen (2008:567)
Boverkets Byggregler (2011:6 t.o.m. 2020:4) Avsnitt 3, stycke 145


Mer information om hörseltillgänglighet och annat gällande tillgänglighetsarbete kan du hitta på:

Myndigheten för Delaktighet (www.mfd.se)
Hörselskadades Riksförbund (www.hrf.se)

 

Senast granskad och uppdaterad 2020-10-07

« Tillbaka