Det finns tre huvudsakliga typer av lagstiftning som berör hörslingor, primärt diskrimineringslagen, därefter Boverkets byggregler samt normer rörande hörslingors prestanda.

Diskrimineringslagen

Den senast antagna diskrimineringslagen trädde i kraft 1 januari 2009 med tillägg som trädde i kraft 1 januari 2015. Tillägget innebär att bristande tillgänglighet kan vara diskriminerande. Liknande lagar finns runt om i världen och några länder är hårdare lagstadgade än andra. Några föreskriver att hörseltekniska hjälpmedel ska förekomma och andra att specifikt hörslingor ska förekomma.

Läs mer

Boverkets byggregler

En samling föreskrifter och allmänna råd kring byggnation där även tillgänglighet tas upp och teleslingor omnämns. Senast antagna version är BBR21.

Läs mer

IEC-normen

Specifikt IEC-norm 60118-4:2006 är en norm som ska uppfyllas för att säkerställa en hörslingas prestanda. Denna norm innefattar bland annat en hörslingas fältstyrka samt frekvensrespons.

Läs mer

En sammanfattning av gällande lagstiftning och normer kan ni hitta här

 

« Tillbaka