Du som är konsult har ett stort ansvar att se till att hörslingorna i slutändan fungerar korrekt och normenligt och därmed följer svensk lagstiftning och svenska regler.

Hörslingan bör primärt vara den teknik som rekommenderas, men det är inte alltid den som fungerar bäst.

Ett tydligt exempel är i vårdboenden där kostnadseffektiviseringen innebär att ett våningsplan ritas och multipliceras med antalet boende. Takhöjden är ofta minimal. Det innebär att de utrymmen som normalt förses med hörseltekniska hjälpmedel ligger i en stapel. Det medför att överhörning mellan våningsplanen inte kan undvikas vid fler än två våningsplan, där en hörslinga på det översta planet installeras i taket för att öka avståndet.

Det här är bara ett exempel av många där teknikens begränsningar går ut över slutresultatet.

Det är därför viktigt att du som konsult har en god förståelse för alla aspekter gällande hörseltekniska lösningar. Deras styrkor och svagheter, möjligheter och begränsningar. Vi på Sennberg arbetar aktivt med att utbilda konsulter kring detta.

 

Loopworks − heltäckande verktyg för hörslingor

Ampetronic erbjuder kostnadsfritt verktyget Loopworks för dig som projekterar hörslingor. Det är en molnbaserad tjänst som hjälper dig att designa och simulera hörslingor, exportera och importera komplicerade ritningar i CAD-format samt få kontakt och tillgång till erfarna ingenjörer som hjälper dig med ditt projekt.

Läs mer om Loopworks här >>

Vi har även en specifikationstext du kan ta hjälp av vid kravställning för att säkerställa att rätt typ av utrustning levereras och installeras till projektet.

« Tillbaka