Teknisk information

Alla installatörer och användare kan inte förväntas veta vad en hörslinga är. Många har kanske inte ens hört talas om det tidigare och förstår därför kanske inte vilken stor hjälp en hörslinga är för de som behöver den. Så nedan kommer en förklaring för icke-tekniska personer.

De flesta hörapparater idag har en omkopplare markerad ”M” och ”T”. Några har även en omkopplare markerad ”MT”. ”M” står för mikrofon och är den normala inställningen när man vill höra luftburna ljud via den inbyggda mikrofonen i hörapparaten. ”T” står för telespole och används när man vill höra det som sänds i en hörslinga med hjälp av hörapparatens inbyggda telespole.

För att telespolen ska kunna ge ljud, måste det finnas magnetfält som ljudet kan överföras med. Denna funktion började användas för länge sedan av ett flertal tillverkare och var då mer känd som telefonläge. Den tilltänkta funktionen var att ge hörapparatsanvändare ett bra och enkelt sätt att höra när de pratar i telefon, genom att plocka upp det svaga magnetfält som genereras av telefonens talspole som sitter i hördelen av telefonen.

Många telefoner har idag denna funktion, även mobiltelefoner. Och på senare år har även hörslingor installerats på allmänna platser som exempelvis kyrkor, biografer, teatrar, biljettkassor och informationsdiskar. Och även hörslingor för hemmabruk finns. I samtliga fall används ”T”-läget på hörapparaten och därmed kan användaren höra utan störande moment i form av akustiska bakgrundsljud. ”MT”-läget tillåter användaren att lyssna på både den akustiska signalen och den induktiva signalen samtidigt.

Elektromagnetisk princip

Det är allmänt känt att när en växelström passerar en kabel, skapas ett magnetfält kring denna. Om en annan kabel introduceras inom magnetfältet, kommer en motsvarande växelström att skapas i den introducerade kabeln. I tekniska termer säger man att strömmen induceras i den andra kabeln. Därav termen ”induktion”. Exakt denna elektromagnetiska princip står till grunden för hur elektriska generatorer och transformatorer fungerar. En hörslinga fungerar enligt samma princip. Hörslingan består av en förstärkare och en slinga, dvs kabel. Förstärkaren kan kopplas till en TV eller en radio, PA-anläggning eller till en mikrofon. Eller vad som helst som kan skicka ut en ljudsignal.

Signalen förstärks och matas genom slingan i formen av en stark växelström. Slingan består av en isolerad kabel förlagd ett varv runt ett rums fyra väggar, i periferin. När växelströmmen från förstärkaren passerar genom kabeln skapas ett magnetfält i rummet. Om en person med hörapparat ställer om sin apparat till ”T”-läge kommer telespolen att plocka upp magnetfältet fluktuationer och omvandla de till en växelström återigen. Dessa förstärks och omvandlas till hörbart ljud av hörapparaten. Magnetfältet i rummet är tillräckligt starkt för att tillåta individen att röra sig fritt inom dess väggar och fortfarande få samma jämna och tydliga signal överallt. En hörslingas prestanda säkerställs genom en inmätning till gällande internationell standard, IEC 60118-4.

Det finns hörslingor som inte består av en enkel kabel längs ett rums väggar, men ovan exempel omfattar de grundläggande principerna om hur en hörslinga fungerar.

 

« Tillbaka