Loopworks Design är ett kraftfullt verktyg för att rita hörslingor. Man kan enkelt designa periferislingor eller mer komplexa MultiLoop-system allt efter vad projektet kräver.

Loopworks Design planeras att lanseras vid årsskiftet 15/16. Kurser om hur man använder programvaran kommer att komma i samband med det.

 

« Tillbaka