NTi Audios TalkBox utrustats med en testsignal för att mäta lärarnas taltydlighet i skolor. Dessutom har ljudmätaren XL2-TA beviljats utökat typgodkännande för användning tillsammans med en fastsatt mikrofon.

Läs mer

« Tillbaka