Mätinstrumentet XL2 Analyzer från NTi Audio spar automatiskt mätdata i vanliga enkla textfiler. I den senaste kostnadsfria produktuppdateringen av XL2 medföljer en kodad kontrollsumma (checksum) till datavärdena i varje mätfil. På så sätt garanteras att mätdatan är den ursprungliga och att rapporten inte har ändrats oavsiktligt av en tredje part.

Läs mer

« Tillbaka