Har du i uppgift att mäta och analysera ljudnivåer i arbetet? XL2 från NTi Audio är ett kraftfullt verktyg för både professionella, pålitliga ljudmätningar och analyser för exempelvis event, broadcast och ljudmiljöövervakning.

Läs mer

« Tillbaka