Under större möten händer det ofta att en vanlig mikrofon skickas mellan deltagarna. Det tar tid och är ingen bra lösning ljudmässigt. Genom att istället installera svanhalsmikrofoner i mötesborden säkerställs att alla hörs och att mötet blir effektivt.

Läs mer

« Tillbaka