Med en egen Aviom Personal Mixer har du friheten att justera din egen mix närsomhelst i studion eller på scen, utan att det påverkar någon annan musiker.

Läs mer

« Tillbaka