Ampetronic och Sennberg har fått i uppdrag att tillsammans med Skanska Installation installera hörslingor i Nya Karolinska Sjukhuset (NKS), som när det står klart är ett av världens modernaste sjukhus som kommer att bedriva banbrytande forskning.

Miljömedvetenhet står i fokus och NKS blir som första byggnad i Sverige klassad som Miljöbyggnad Guld efter den internationella LEED-certifieringen. Ampetronics produkter har godkänts av Byggvarubedömningen och uppfyller därför miljökraven. Utöver hårda miljökrav är NKS en komplex byggnad. Särskild hänsyn i designen av hörslingorna var därför tvungna att tas. Merparten av de mer än 45 hörslingorna installeras ovan undertak där fullständig access till krypgrunden måste finnas, för att komma åt elinstallationer och ventilation. Samtidigt måste hörslingorna garantera att överhörning till närliggande rum faller inom gränsvärdet som anges av IEC standarden 60118-4:2014 och självklart uppnå standarden gällande fältstyrka och frekvensrespons.

Till projektet används förstärkare ur Ampetronics MLD-serie, och systemen är MultiLoop™ designade och optimerade för lågt spill.

Sjukhuset beräknas stå klart hösten 2017.

”Förutom att uppfylla de hårda miljökraven, var det kvalitet, prestanda och Ampetronics förfinade slingteknik som avgjorde valet av leverantör. Vi på Sennberg är mycket stolta och hedrade över att få uppdraget att leverera samtliga hörslingor. ”

Göran Delemark, VD Sennberg AB

“It was a challenging project, not least due to the amount of loop designs required in a short time frame, but also because of the structural constraints of the buildings and NKS’s strict environmental concerns about the installation materials. However, thanks to the unmatched expertise, man-power and unique CAD/simulation tools available to the Ampetronic team, we were able to deliver great Standard compliant system designs that will provide a genuine benefit to people with hearing loss.”

Richard Brooks, Systemingenjör Ampetronic Ltd.

För mer information kontakta:

Carl Hilton
Sennberg AB
Telefon: 08-566 16 419
Mail: carl.hilton@sennberg.se

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

« Tillbaka