Ljud är oerhört viktigt när det kommer till skolan. Och alla, oavsett hörselförmåga, förtjänar samma tillgång till utbildning. Ampetronics hörslingor säkerställer att ljudet överförs med kristallklar tydlighet …

Läs mer

« Tillbaka