Olika men lika valde att implementera ListenTALK från Listen Technologies för simultantolkning. De är mycket nöjda med lösningen och har sett hur deras deltagare nu fått en helt annan och bättre upplevelse.

Olika men lika jobbar för och med personer som har någon funktionsnedsättning och som inte har svenska som modersmål. Utmaningen har varit att skapa platser och aktiviteter som kan möta olika former av funktionsnedsättning samt hitta lösningar för kommunikation mellan människor med olika språk.

Olika men lika valde att implementera ListenTALK för simultantolkning, med mycket gott resultat. Även de som arrangerar aktiviteter och föreläser inom projektet menar att ListenTALK är ett verktyg som samhället borde använda sig mycket mer av för simultantolkning.

ListenTALK är ett mångsidigt kommunikationssystem för tolkning, gruppkommunikation, guidade turer, utbildning och hörhjälp, både inom- och utomhus. Lösningen är baserad på digital teknik och har tre lager kryptering.

Läs hela caset här

För mer information om Listen Technologies och deras lösningar, kontakta Sennberg på telefon 08-566 16 400 eller via e-post: mail@sennberg.se

« Tillbaka