Med en fjärrstyrd mätstation från NTi Audio kan du enkelt göra både korttids- och långtidsmätningar av ljud. Anslut ljudmätaren XL2 till internet via en NetBox och få direktaccess till mätstationen via NTi Audio Gateway eller webbportalen NoiseScout.

Läs mer

« Tillbaka