En hörslinga är ett enkelt hörhjälpmedel, som väsentligt ökar hörseltillgängligheten. Hörslingan fångar upp ljudsignalen och överför den till en slingförstärkare …

Läs mer

« Tillbaka