Med NoiseScout-systemet från NTi Audio kan du enkelt göra obevakade bullermätningar dygnet runt under en både kortare och längre period. Ljudnivåerna mäts på plats med ljudmätaren XL2 och resultaten kan du direkt kontrollera och ladda ned på distans via din webbläsare.

Läs mer

« Tillbaka