D-Serien är framtidens hörslingförstärkare. Du kan göra inställningar via din bärbara enhet och spara tid vid inmätning. Konstant felövervakning säkerställer drift och underlättar service. De digitala kretsarna ger möjligheter som aldrig funnits tidigare.

Läs mer

« Tillbaka