WELL är ett ledande verktyg för att främja hälsa och välbefinnande i byggnader världen över. WELL Building Standard erbjuder en roadmap för att skapa hälsofrämjande rum och certifiera utrymmen där människor vistas regelbundet eller under längre perioder. Mätverktyget XL2 från NTi Audio stödjer alla de nödvändiga akustiska mätfunktioner som behöver genomföras, såsom …

Läs mer

« Tillbaka