Vikten av att ljussätta en scen är inte alltid något man tänker på. Meningen är ju att ljuset ska vara så bra att publiken inte lägger märke till det. Du som jobbar som installatör, ljudtekniker eller …

Läs mer

« Tillbaka