Behöver du en splitter för master distribution, inspelningssystem eller broadcast? ARX Systems har en mängd aktiva och passiva mikrofonsplitters och linjesplitters, som delar upp dina ljudsignaler – helt utan att kvaliteten påverkas.

Läs mer

« Tillbaka