Clockaudios mikrofonsystem i olika typer av konferensrum.


KONFERENSRUM 1


6 personer vid bordet med 1 CRM200SN-RF

Mikrofonen som används i det här exemplet är CRM200SN-RF.

Andra modeller som kan användas är ARM100-RF, CRM(F)100-RF, CRM200S-RF, C015E-RF, C011E-RF, C 009E-RF, C30H eller C003E-RF .


KONFERENSRUM 2


12 personer vid bordet med 2 stycken CRM203SN-RF

Mikrofonen som används i det här exemplet är CRM203SN-RF.

Andra modeller som kan erbjuda samma täckning är exempelvis CRM203(N)-RF, CS3(N)-RF och CS3S(N)-RF.


KONFERENSRUM 3


16 platser varav två vid bordets kortändar med SWP2

I det här exemplet används en kombination av produkter: SWP2 med den infällbara mikrofonen CRMF102-RF.

Andra kombinationer som kan användas i detta sammanhang är S80S eller CH32 med C004E-RF eller C012E-RF.

En annan färdig lösning som kan användas är CS1S-RF.


KONFERENSRUM 4


Konferensrum 2 X C303W-RFs

C303(W)-RF är en unik mikrofon med tre element som erbjuder utmärkt taltydlighet.

Ett annat alternativ för att få samma täckning är en infällbar motoriserad motsvarighet: CCRM4000-M(SL)-C303(W)-RF som finns i plenum- och icke-plenum-version.


KONFERENSRUM 5


Bord för 14, 16, 18 med CS2S och CS3S

I dessa exempel används CS2S-RF och CS3S-RF på bord av olika storlekar och med olika antal sittplatser, och de är placerade mitt på bordet.

Mikrofonerna i CS*S-serien kan enbart ersättas av antingen CS*-RF serien (utan touch-knapp) eller CRM-mikrofonerna med två eller tre element, CRM202(S)-RF och CRM203(S)-RF med eller utan touch-knapp.


Tillbaka till översikten >>

Se Clockaudios produktbroschyr här >>

« Tillbaka