För att klassa olika typer av buller använder NoiseScout artificiell intelligens (AI). Med hjälp av AI-tekniken kan användaren snabbt identifiera orsaker till höga bullernivåer …

Läs mer

« Tillbaka