Här hittar ni tips, guidande videos och annat som kan vara er till nytta i er arbete.

1. Hur man installerar en hörslinga/induktionslinga – Installation av slingkabel:

2. Hur man installerar en hörslinga/induktionslinga – Time lapse-video av installation:

3. Hur man installerar en hörslinga/induktionslinga – Ansluta slingan till förstärkaren:

4. Hur man installerar en hörslinga/induktionslinga – Hur man driftsätter och gör en inmätning av slingan:

En demonstration av hur metallförlust påverkar hörslingor/induktionslingor:

Arbeta med kopparfolie när man installerar en hörslinga/induktionslinga:

Integrering av HLS-DM1 slingförstärkare i en interkom-telefon:

Installationstips för hörslingor/induktionslingor: Pilar vid markeringar

Hur man monterar en SpeakON NL4FX på en tvinnad matningskabel:


Ljudfiler

Nedan hittar du ljudklipp med exempel på bra och dåliga slingsystem.

Hur tal låter för en person med hörapparat i en bra hörslinga/induktionslinga:

Hur tal låter för en person med hörapparat med den inbyggda mikrofonen i en stökig miljö:

Hur tal låter för en person med hörapparat i en dålig hörslinga/induktionslinga:

Hur musik låter för en person med hörapparat i en dålig hörslinga/induktionslinga:

Hur tal låter för en person med hörapparat om ljudet klipper till följd av en för svag slingförstärkare eller slingförstärkare av sämre kvalitet:

Hur musik låter för en person med hörapparat om ljudet klipper till följd av en för svag slingförstärkare eller slingförstärkare av sämre kvalitet:

« Tillbaka